ข่าวสารเพิ่มเติม
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระและนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ
เรื่อง : การตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
  รายละเอียด :

 ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ได้ที่
 
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
 
เพียงกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อตรวจสอบ
- สิทธิการเลือกตั้ง
- เขตเลือกตั้งที่มีรายชื่ออยู่ 
- ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ 
- หน่วยเลือกตั้งที่ต้องไปใช้สิทธิ
 
#เลือกตั้งเทศบาล #28มีนา64 #เลือกตั้งท้องถิ่น #ร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 159 คน