ข่าวสารเพิ่มเติม
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระและนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ
เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 146 คน