แผนการจัดหาพัสดุ
     
แผนการจัดหาพัสดุ ประกาศแผนการดำเนินการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
   
 
   

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)

รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 กันยายน 2561