ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - เดือนกันยายน 2561 (12 เดือน)
   
 
   

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานสรุปผลการใช้จ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - เดือนกันยายน 2561 (12 เดือน)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 ตุลาคม 2561