ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.8-0006 สายโคกทราย (จาก กม. ที่ 0+969 ถึง กม.ที่ 1+156)หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โ
   
 
   

 

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีโครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.8-0006 สายโคกทราย (จาก กม.ที่ 0+969 ถึง กม.ที่ 1+156) หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2562