ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562 (รอบ 6 เดือน)
   
 
   

  

   เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562 (รอบ 6 เดือน)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 มิถุนายน 2562