ข่าวสารกองคลังทั้งหมด
     
ข่าวสารกองคลังทั้งหมด ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5) เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง ปี พ.ศ.2564
   
 
   

 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศให่้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2561 ต่อพนักงานประเมิน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 ธันวาคม 2561