ข่าวสารกองคลังทั้งหมด
     
ข่าวสารกองคลังทั้งหมด ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ของเทศบาลตำบลเขาพระ
   
 
   

 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ภาษีโรงเรียน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 ธันวาคม 2561