ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง (ไม่ปรับอากาศ) ขนาดจำนวนไม่น้อยกว่า ๔๓ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรู้สู่โลกกว้าง ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
   
 
   

 

 

  เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีโครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง (ไม่ปรับอากาศ) ขนาดจำนวนไม่น้อยกว่า ๔๓ ที่นั่ง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรู้สู่โลกกว้าง ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

   รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2562