ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘-๐๐๐๕ สายรอบภูเขาพระ (เริ่มจากกม.ที่ ๐+๑๘๐ ถึง กม.ที่ ๐+๔๐๐) หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
   เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘-๐๐๐๕ สายรอบภูเขาพระ (เริ่มจากกม.ที่ ๐+๑๘๐ ถึง กม.ที่ ๐+๔๐๐) หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 ตุลาคม 2562