ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘-๐๐๐๙ สายหนองบัว ๑/๒ (เริ่มจากกม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๒๗๐) หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมร
   
 
   เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘-๐๐๐๙ สายหนองบัว ๑/๒ (เริ่มจากกม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๒๗๐) หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมร
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 ตุลาคม 2562