ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศรากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE สายหลังโรงเรียนวัดหน้าเขา (เริ่มจากกม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๒๒๐) หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ อำเภอำพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
   เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE สายหลังโรงเรียนวัดหน้าเขา (เริ่มจากกม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๒๒๐) หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 ตุลาคม 2562