ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ะสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
   

 

   เทศบาลตำบลเขาพระ มีโครงการ จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ พ.ร.บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จำนวน 2 ป้าย 

  

   รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 ตุลาคม 2562