ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งร่อน (ชุมชนหลังโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ) ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
   

 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งร่อน (ชุมชนหลังโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 ธันวาคม 2562