ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บ้านห้วยตรีด หมู่ที่ 11 จำนวน 3 บ่อ อำเภอำพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
   

 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บ้านห้วยตรีด หมู่ที่ 11 ตำบลเขาพระ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2563