แผนการจัดหาพัสดุ
     
แผนการจัดหาพัสดุ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
   
 
   

 

   เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภูเขาพระ หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ประกอบด้วย ก่อสร้างห้องน้ำ งานบุกระเบื้องบริเวณลานภูเขาพระ  งานปูกระเบื้องเซรามิค ขอบคันหิน พื้นปูคอนกรีตบล๊อกรูปคตกริช และราวเหล็กกันตก เทศบาลตำบลเขาพระ 

 

    รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2563