ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.8-0004 สาย 4189 จากสามแยกพรุเถี๊ยะถึงอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง หมู่ที่ 3,12 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
   

 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.8-0004 สาย 4189 จากสามแยกพรุเถี๊ยะถึงอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง หมู่ที่ 3,12 ตำบลเขาพระ

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มีนาคม 2563