ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางวันดี พราหมณ์ชู ถึงสวนยางนายกูล ว่อง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
   

 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางวันดี พราหมณ์ชู ถึงสวนยางนายกูล ว่อง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 มีนาคม 2563