ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งร่อน หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
   

 

    เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน มีความประสงค์ จ้างต่อเติมหลังคาระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งร่อน

หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

    รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2563