แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเขาพระ
     
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเขาพระ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 มิถุนายน 2562