ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ (อาคารทรงงาน) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
 
   

 

   เทศบาลตำบลเขาพระ มีโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ (อาคารทรงงาน) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

   รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2563