มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
     
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท. มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2563