ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
   

 

   เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีโครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2563