งบแสดงฐานะทางการเงิน
     
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประกาศ งบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
   
 
   

  

    เทศบาลตำบลเขาพระ ประกาศงบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

 

   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

      

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มิถุนายน 2563