ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
   
 
   

 

       เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

 

    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2563