ข่าวสารสำนักปลัดทั้งหมด
     
ข่าวสารสำนักปลัดทั้งหมด รายงานผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเทศบัญญัติ
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2562