ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   
 
   

 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 ตุลาคม 2562