ข่าวสารกองคลังทั้งหมด
     
ข่าวสารกองคลังทั้งหมด ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่องแผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   
 
   

 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศแผนปฏิบัติการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2561