ข่าวสารกองคลังทั้งหมด
     
ข่าวสารกองคลังทั้งหมด เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.8-0007 สายคลองฉลอง หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
   

 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  เผยแพร่สัญญาจ้าง เลขที่ 24/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.8-0007 สายคลองฉลอง หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลเขาพระ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2563