ข่าวสารกองคลังทั้งหมด
     
ข่าวสารกองคลังทั้งหมด เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.8-0004 สาย 4189 จากสามแยกพรุเถี๊ยะ ถึงอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง หมู่ที่ 3,12 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
   

 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เผยแพร่สัญญาจ้างเลขที่ 25/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.8-0004 สาย 4189 จากสามแยกพรุเถี๊ยะ ถึงอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง หมู่ที่ 3,12 ตำบลเขาพระ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 พฤษภาคม 2563