ข่าวสารกองคลังทั้งหมด
     
ข่าวสารกองคลังทั้งหมด เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๘-๐๐๐๑ สายเขาพระ-โรงรมยาง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
   

 

   เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เผยแพร่สัญญาจ้างเลขที่ ๑๒/๑๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๘-๐๐๐๑ สายเขาพระ-โรงรมยาง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 ธันวาคม 2561