ข่าวสารกองคลังทั้งหมด
     
ข่าวสารกองคลังทั้งหมด เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภูเขาพระ หมู่ที่ ๑ บ้านหน้าเขา ประกอบด้วย ก่อสร้างห้องน้ำ งานบุกระเบื้องเซรามิคผนัง งานปูกระเบื้องเซรามิค ขอบคันหิน พื้นปูคอนกรีตบล็อกรูปคตกริช และราวเหล็กกันต
   
 
   

 

    เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เผยแพร่สัญญาจ้างเลขที่ ๒๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๑ บ้านหน้าเขา ประกอบด้วย ก่อสร้างห้องน้ำ งานบุกระเบื้องเซรามิคผนัง งานปูกระเบื้องเซรามิค ขอบคันหิน พื้นปูคอนกรีตบล็อกรูปคตกริช และราวเหล็กกันตก 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 พฤษภาคม 2563