งบแสดงฐานะทางการเงิน
     
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประกาศงบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๓
   
 
   

 

   เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศงบรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายนี้

 

   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 สิงหาคม 2563