ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งร่อน หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
   

 

   เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานทุ่งร่อน หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 สิงหาคม 2563