ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเกล็ดทง (เริ่มจากถนนสายบ้านนายกุศล เพชรชนะ) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
   

 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเกล็ดทง (เริ่มจากถนนสายบ้านนายกุศล เพชรชนะ) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 สิงหาคม 2563