ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งร่อน
   
 
   

 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งร่อน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2563