ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE สายวัดห้วยโก (ห้วยตรีด) (เริ่มจาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+200) หมู่ที่ 11 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
   

 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE สายวัดห้วยโก (ห้วยตรีด) (เริ่มจาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+200) หมู่ที่ 11 ตำบลเขาพระ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 กันยายน 2563