ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภูเขาพระ หมู่ที่ ๑ บ้านหน้าเขา ฯ เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
   

 

    เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภูเขาพระ หมู่ที่ ๑ บ้านหน้าเขา โดยติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน, ทางเดินบันได งานติดตั้งสปอร์ตไลท์รอบองค์พระใหญ่ งานเมนไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม, มิเตอร์และงานอื่นๆ เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

  รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2563