ประกาศ ทต.เขาพระ
     
ประกาศ ทต.เขาพระ ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติราชการของพนักงานเทสบาลและลูกจ้างประจำ(รอบการประเมินครั้งที่ 1/2564-2/2564
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 กันยายน 2563