ข่าวสารสำนักปลัดทั้งหมด
     
ข่าวสารสำนักปลัดทั้งหมด การจัดบุคลากรลงสู่แผนอัตรากำลังใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2563