งบแสดงฐานะทางการเงิน
     
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่อง รายงานผลแสดงการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   
 
   

 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศเรื่อง รายงานผลแสดงการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 ตุลาคม 2563