ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหนือคลองดินแดง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
   

 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหนือคลองดินแดง หมู่ที่ 10

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2563