ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบกรองพร้อมเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
   

 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบกรองพร้อมเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 ตุลาคม 2563