ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหนือคลองดินแดง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
   

 เทศบาบตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหนือคลองดินแดง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพระ

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2563