ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.8-0006 สายโคกทราย (เริ่มจาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+694) หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดน
   
 
   

 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE  รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.8-0006 สายโคกทราย (จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+694) หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 ธันวาคม 2563