ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนวัดหน้าเขา (เริ่มจาก กม.ที่ 0+220 ถึง กม.ที่ 0+485 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
   

 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศราคากลางโครงการจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนวัดหน้าเขา (เริ่มจาก กม.ที่ 0+220 ถึง กม.ที่ 0+485) หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2563