ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.8-0005 สายรอบภูเขาพระ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
   

 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศราคากลางโครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.8-0005 สายรอบภูเขาพระ (ช่วงที่ 1 เริ่มจาก กม.ที่ 0+813 ถึง กม.ที่ 0+928) ช่วงที่ 2 เริ่มจาก กม.ที่1+152 ถึง กม.ที่ 1+237) หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2563