ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.8-0016 สายนาตลิ่งซอง (ตลาดพุธ) (เริ่มจาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+130) หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
   

 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศราคากลางโครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.8-0016 สายนาตลิ่งซอง (ตลาดพุธ) (เริ่มจาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+130) หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2563