งบแสดงฐานะทางการเงิน
     
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประกาศงบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
   
 
   

 

     เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอประกาศรายงานรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

 

    รายละเอียดตามเอกสารแนบท่้าย

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มีนาคม 2564