งบแสดงฐานะทางการเงิน
     
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประกาศรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   
 
   

  

    เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกาศผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

 

   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 มีนาคม 2564